En kriseplan er afgørende for en virksomheds kommunikation i tilfælde af en krise. Den hjælper med at definere, hvordan virksomheden skal håndtere og kommunikere omkring krisen. Uden en kriseplan kan der opstå alvorlige konsekvenser for virksomhedens omdømme og relationer til interessenter. En effektiv kriseplan kan styrke virksomhedens kommunikation ved at sikre klar og tydelig kommunikation, hurtig respons og proaktiv kommunikation, samt samarbejde med relevante interessenter. Her er nogle vigtige punkter at huske på:

Vigtigste punkter at huske

 • Definér en kriseplan for at håndtere og kommunikere omkring kriser
 • Udvikl et krisekommunikationsteam og identificer potentielle krisescenarier
 • Opbyg en kommunikationsstrategi og øv implementeringen af kriseplanen
 • Sørg for klar og tydelig kommunikation under krisen
 • Vær hurtig i responsen og proaktiv i kommunikationen

Hvad er en kriseplan, og hvorfor er den vigtig for virksomhedens kommunikation?

Definering af en kriseplan

En kriseplan er en strategisk plan, der identificerer potentielle krisescenarier og fastlægger handlingsplaner for at håndtere dem. Formålet med en kriseplan er at sikre, at virksomheden er forberedt på at håndtere en krise og minimere skaderne på virksomhedens omdømme og økonomi.

En kriseplan kan omfatte forskellige elementer, herunder:

 • En oversigt over potentielle krisescenarier og deres sandsynlighed
 • En liste over nøglepersoner og deres ansvarsområder i tilfælde af en krise
 • En kommunikationsstrategi, der definerer, hvordan virksomheden vil kommunikere med interessenterne under en krise
 • En liste over kontaktoplysninger til relevante interessenter, såsom medier, myndigheder og kunder

Det er vigtigt at definere en kriseplan, der er skræddersyet til virksomhedens specifikke behov og risici. En effektiv kriseplan kan hjælpe virksomheden med at reagere hurtigt og koordineret i tilfælde af en krise, og det kan styrke virksomhedens kommunikation ved at sikre klar og tydelig kommunikation samt åbenhed og ærlighed.

Hvad kan gå galt, hvis man ikke har en kriseplan?

Uden en kriseplan kan virksomheden stå over for en række udfordringer og konsekvenser. Her er nogle af de potentielle problemer, der kan opstå:

 • Manglende koordination: Uden en klar plan kan der opstå forvirring og manglende koordination mellem medarbejdere og afdelinger. Dette kan føre til ineffektiv kommunikation og forsinkede beslutninger, hvilket kan forværre krisen.
 • Tab af troværdighed: Hvis virksomheden ikke er forberedt på at håndtere en krise, kan det resultere i en tabt tillid fra kunder, medarbejdere og andre interessenter. Dette kan have langvarige negative konsekvenser for virksomhedens omdømme og økonomi.
 • Manglende kontrol over budskaber: Uden en kriseplan kan virksomheden have svært ved at styre og kontrollere de budskaber, der bliver kommunikeret under en krise. Dette kan føre til misinformation, rygter og forvirring blandt interessenterne.

En effektiv kriseplan kan hjælpe med at undgå disse problemer og sikre, at virksomheden er godt rustet til at håndtere en krise på en professionel og tillidsvækkende måde.

Hvordan kan en kriseplan styrke virksomhedens kommunikation?

En kriseplan kan være afgørende for en virksomheds evne til at håndtere og kommunikere effektivt under en krise. Ved at have en klar og veldefineret kriseplan kan virksomheden være forberedt på potentielle krisescenarier og reagere hurtigt og proaktivt. Dette kan hjælpe med at minimere skader, bevare tilliden fra interessenter og beskytte virksomhedens omdømme.

En effektiv kriseplan bør omfatte følgende trin:

 • Identificering af potentielle krisescenarier: Ved at identificere og analysere mulige krisescenarier kan virksomheden være bedre rustet til at håndtere dem, når de opstår.
 • Opbygning af et krisekommunikationsteam: Det er vigtigt at have et dedikeret team, der kan håndtere kommunikationen under en krise. Dette team bør have klare roller og ansvarsområder.
 • Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi: En veldefineret kommunikationsstrategi kan hjælpe med at sikre, at virksomhedens budskaber er klare, konsistente og målrettede.
 • Implementering og øvelse af kriseplanen: Det er vigtigt at implementere og øve kriseplanen regelmæssigt for at sikre, at den er effektiv og opdateret.

En kriseplan kan også styrke virksomhedens kommunikation ved at fremme klar og tydelig kommunikation, hurtig respons og proaktiv kommunikation, koordinering og samarbejde med relevante interessenter samt åbenhed og ærlighed i kommunikationen.